Projekty

Pamapol S.A. realizuje projekt  pn. Rozwój potencjału innowacyjnego Przedsiębiorstwa PAMAPOL S.A. poprzez inwestycję w infrastrukturę B+R

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Informacje o projekcie

Celem projektu jest zwiększenie potencjału Pamapol S.A. do prowadzenia działalności B+R+I dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej przeznaczonemu na inwestycję spółki w infrastrukturę B+R polegającą na rozwoju istniejącego działu B+R
i przekształceniu go w centrum badawczo-rozwojowe (dalej: CBR) w okresie XII 2018 – XII 2021 r.

Wartość projektu: 12 049 868,69 zł

Kwota dofinansowania:  3 428 824,42 zł


Powrót